Behöver du en affärsjuridisk advokatbyrå?

Affärsjuridik är i korthet juridik som angår företag. Dagens affärsrelationer kräver breda kunskaper om bland annat olika avtal. Många företag vänder sig till en advokatbyrå för att få professionell rådgivning. I slutändan kan det handla om att både ta tillvara på affärsmöjligheter och att undvika kostsamma misstag. Konkret kan en kunnig affärsjurist vara till hjälp för aktieägaravtal, avtal vid försäljning av aktiebolag, återförsäljaravtal, samarbetsavtal, nyttjanderättsavtal och avtal om försäljning av varor och tjänster. Det kan handla både om att upprätta och att granska sådana avtal. Rättsområden som ofta berörs är avtalsrätt, bolagsrätt, köprätt, obeståndsrätt, fastighetsrätt och processrätt. Med andra ord är affärsjuridik ett brett område.
Många företag saknar en anställd jurist, men behöver ändå regelbundet rådgivning inom affärsjuridik. En lösning på problemet är att anlita en affärsjuridisk advokat Stockholm, som sedan kan fungera som bolagsjurist. Advokatbyrån kan i samråd med företaget ta fram en kostnadseffektiv lösning som passar företagets behov. I regel blir det betydligt effektivare än att anställa en jurist, inte minst för mindre företag som varken har resurser eller behov av en heltidsanställd jurist. Tänk på att det ofta är en god investering att vända sig till en affärsjurist. I många fall kan en mycket kostsam och långvarig rättslig process undvikas genom förhandlingar och andra kloka åtgärder. Ju längre tid man väntar, desto större är risken att situationen förvärras, vilket betyder att man inte ska vänta för länge med att involvera en affärsjuridisk advokatbyrå om behov finns.

Tvistlösning

Affärstvister är ibland oundvikliga. I vissa fall blir tvister både långvariga och mycket kostsamma. Därför försöker företag ofta lösa tvister innan de går till en rättslig process, men i många fall går det inte att uppnå en förlikning och i andra fall har motparten av olika anledningar redan valt att inleda en rättslig process. Då krävs rådgivning av en erfaren advokat inom affärsjuridik för att kunna bedöma vilka möjligheter som finns. Erfarna advokater har i regel god förhandlingsvana, vilket är ovärderligt när det gäller tvistlösning.
Affärstvister kan uppstå om till exempel avtal, skadestånd, företagsöverlåtelser och fastigheter. Ofta står betydande ekonomiska intressen på spel. Därför är det viktigt att välja rätt tillvägagångssätt. Ibland kan tvister också involvera utländska bolag. En affärsjuridisk advokatbyrå har ett brett kontaktnät som kan utnyttjas i sådana fall. Det går att få kostnadsfri vägledning i händelse av en affärstvist. Syftet är att i ett tidigt skede kunna få tips om hur du kan gå vidare. Att använda en erfaren advokat som bollplank behöver inte vara komplicerat. Ofta kan det ordnas med ganska kort varsel via telefon eller via ett Skype-möte.

Dags för fönster av PVC-komposit

PVC-fönster är en vanlig typ av kompositfönster som till en stor del består av PVC-plast. Plasten uppfanns under 1900-talets början och består av olika material som kan ge olika hårdhet och egenskaper. PVC brukar faktiskt användas i sjukhusutrustning och i leksaker men det är inom byggindustrin som PVC-plasten används mest. Den används som isolering i kablar, fönsterkarmar, staket och dörrar.

År 1954 började de första PVC-fönstren att tillverkas. Fönstren etablerades snabbt i de länderna där tillgången att bygga med trä var begränsad. I Sverige har man länge använt trä att bygga med, så till en början gick det trögt för PVC-fönstren att etableras. År 1981 startades den första tillverkningen av PVC-fönstren och de blev snart mycket vanliga i de svenska hemmen.
Vilken är då skillnaden mellan träfönster och PVC-fönster? Träfönster kräver regelbunden underhållning och håller länge om man sköter dem rätt, medan PVC-fönstren måste bytas ut när de inte håller längre. Många menar därför att PVC-fönstren har en kortare livstid än träfönster.

Vad är kompositer?

Kompositer är konstgjorda material som är sammansatta. Ofta har minst två av materialen helt olika egenskaper. När de sedan blir sammansatta får de tillsammans en helt ny egenskap.

Egenskaper

PVC-fönstren är farliga vid brand. Eftersom de är tillverkade i plast frigörs farliga och ohälsosamma gaser och gifter när plasten brinner. PVC-fönstren är mycket hållbara visare en undersökning från 2007. Efter ungefär femtio år såg fönstren likadana ut som när de först sattes in. De har alltså en mycket bra hållbarhet. Lufttätheten och regntätheten håller mycket länge. Även slagtåligheten håller även den under en mycket lång tid.

Miljö

Det går åt mer energi till att tillverka PVC-fönstren än till exempel vanliga träfönster, men den energin stannar kvar i konstruktionen. Många produkter som är tillverkade av plast har stora utsläpp, men utsläppen från tillverkningen av PVC-fönstren är låga. PVC-fönster har en låg miljöpåverkan så länge man återvinner dem på rätt sätt.

Vill du hyra en CFO?

Det som kan vara bra att veta när man har ett företag, är att det går att hyra CFO, det vill säga en ekonomichef. Då hör du av dig till ett uthyrningsföretag och berättar vad du har för krav på dina anställda. Därefter kommer de att matcha dig med en lämplig CFO för ditt företag. Detta är en väldigt smidig lösning när du snabbt behöver personal. En uthyrd CFO har dessutom i de flesta fall större erfarenhet av att arbeta med olika människor och att samarbeta enligt olika företags regler. Dessutom är det alltid en fördel om din ekonomichef inte har starka band till dina anställda. På så sätt vet du att det kommer att vara mindre risk för att det sker några misstag vid till exempel en löneutbetalning.

Det är smidigt för dig att hyra en CFO när din tidigare ekonomichef har slutat av någon anledning och du har blivit lämnad utan ersättare. Detta kan vara katastrofalt för företag men går att lösa både snabbt, smidigt och enkelt. Du får med andra ord en snabb tillgång till en hög kompetens när du väljer att hyra din CFO via ett uthyrningsföretag. De flesta kan hjälpa dig snabbt och effektivt och presentera kompetent personal som är villig att börja arbeta omgående för dig. Dessutom kan du även hyra CFO under längre tider.

Det enda du behöver göra när du är i behov av en ny CFO, är att höra av dig till ett rekryteringsföretag. Sedan berättar du vad du är i behov av och förväntar dig av en CFO, samt vilka personliga egenskaper du söker så att personen även ska passa in i ditt företag. Därefter utför de arbetet med att enbart presentera lämpliga kandidater för ditt behov åt dig och du behöver inte själv gå igenom hundratals CV:n. Det slutgiltiga valet är alltid ditt.

Hjälp med flyttstädning?

När man säljer eller avslutar ett hyreskontrakt (vilket är mest troligast som student) är det viktigt att man lämnar över bostaden i ett bra skick till den nya ägaren. Det är nämligen vanligt att flyttstädningen kan bli en tvist mellan köparen/säljaren gamla hyregästen/nya hyresgästan  där man anser att bostaden inte har lämnats över i förväntat skick. Det vanligaste är att säljaren tar ansvar för att utföra flyttstädning, en flyttstädning är dock mer än en vanlig städning och kan kräva flera dagar för att anses vara korrekt utförd. Den bör även vara gjord absolut senast dagen innan den nya ägaren flyttar in. För att undvika tråkigheter som en tvist mellan köpare och säljare kan man anlita en flyttfirma.

Intresserad av anslutna och kvalitetssäkrade företag som erbjuder flyttstädning? Klicka då här!

En korrekt utförd flyttstädning innebär att alla ytor i bostaden ska vara rena samt helt fläck och smutsfria. Man behöver inte göra någonting åt skavanker som köparen vet om men man bör använda sig av rengöringsmedel som inte skadar de ytor som man rengör. En städfirma ska kunna konstatera att bostaden är ren. Det är vanligt att ägaren anlitar en flyttfirma för att utföra städningen, på så sätt kan man även anlita en städfirma som först tar betalt när den nya köparen har godkänt städningen. Bostaden ska alltid besiktas innan den nya ägaren flyttar in. När man anlitar hjälp med flyttstädning så kan man vara säker på att jobbet utförs professionellt och att firman som utför flyttstädningen har erfarenhet av vad som ska göras. De har kunskap om vad som krävs för att bostaden ska godkännas vid besiktningen efter att de har utfört flyttstädning.

Som student flyttar ni ofta och det innebär att det kan bli en antal flyttstädningar under din studenttid!