Behöver du en affärsjuridisk advokatbyrå?

Affärsjuridik är i korthet juridik som angår företag. Dagens affärsrelationer kräver breda kunskaper om bland annat olika avtal. Många företag vänder sig till en advokatbyrå för att få professionell rådgivning. I slutändan kan det handla om att både ta tillvara på affärsmöjligheter och att undvika kostsamma misstag. Konkret kan en kunnig affärsjurist vara till hjälp för aktieägaravtal, avtal vid försäljning av aktiebolag, återförsäljaravtal, samarbetsavtal, nyttjanderättsavtal och avtal om försäljning av varor och tjänster. Det kan handla både om att upprätta och att granska sådana avtal. Rättsområden som ofta berörs är avtalsrätt, bolagsrätt, köprätt, obeståndsrätt, fastighetsrätt och processrätt. Med andra ord är affärsjuridik ett brett område.
Många företag saknar en anställd jurist, men behöver ändå regelbundet rådgivning inom affärsjuridik. En lösning på problemet är att anlita en affärsjuridisk advokat Stockholm, som sedan kan fungera som bolagsjurist. Advokatbyrån kan i samråd med företaget ta fram en kostnadseffektiv lösning som passar företagets behov. I regel blir det betydligt effektivare än att anställa en jurist, inte minst för mindre företag som varken har resurser eller behov av en heltidsanställd jurist. Tänk på att det ofta är en god investering att vända sig till en affärsjurist. I många fall kan en mycket kostsam och långvarig rättslig process undvikas genom förhandlingar och andra kloka åtgärder. Ju längre tid man väntar, desto större är risken att situationen förvärras, vilket betyder att man inte ska vänta för länge med att involvera en affärsjuridisk advokatbyrå om behov finns.

Tvistlösning

Affärstvister är ibland oundvikliga. I vissa fall blir tvister både långvariga och mycket kostsamma. Därför försöker företag ofta lösa tvister innan de går till en rättslig process, men i många fall går det inte att uppnå en förlikning och i andra fall har motparten av olika anledningar redan valt att inleda en rättslig process. Då krävs rådgivning av en erfaren advokat inom affärsjuridik för att kunna bedöma vilka möjligheter som finns. Erfarna advokater har i regel god förhandlingsvana, vilket är ovärderligt när det gäller tvistlösning.
Affärstvister kan uppstå om till exempel avtal, skadestånd, företagsöverlåtelser och fastigheter. Ofta står betydande ekonomiska intressen på spel. Därför är det viktigt att välja rätt tillvägagångssätt. Ibland kan tvister också involvera utländska bolag. En affärsjuridisk advokatbyrå har ett brett kontaktnät som kan utnyttjas i sådana fall. Det går att få kostnadsfri vägledning i händelse av en affärstvist. Syftet är att i ett tidigt skede kunna få tips om hur du kan gå vidare. Att använda en erfaren advokat som bollplank behöver inte vara komplicerat. Ofta kan det ordnas med ganska kort varsel via telefon eller via ett Skype-möte.

Vill du hyra en CFO?

Det som kan vara bra att veta när man har ett företag, är att det går att hyra CFO, det vill säga en ekonomichef. Då hör du av dig till ett uthyrningsföretag och berättar vad du har för krav på dina anställda. Därefter kommer de att matcha dig med en lämplig CFO för ditt företag. Detta är en väldigt smidig lösning när du snabbt behöver personal. En uthyrd CFO har dessutom i de flesta fall större erfarenhet av att arbeta med olika människor och att samarbeta enligt olika företags regler. Dessutom är det alltid en fördel om din ekonomichef inte har starka band till dina anställda. På så sätt vet du att det kommer att vara mindre risk för att det sker några misstag vid till exempel en löneutbetalning.

Det är smidigt för dig att hyra en CFO när din tidigare ekonomichef har slutat av någon anledning och du har blivit lämnad utan ersättare. Detta kan vara katastrofalt för företag men går att lösa både snabbt, smidigt och enkelt. Du får med andra ord en snabb tillgång till en hög kompetens när du väljer att hyra din CFO via ett uthyrningsföretag. De flesta kan hjälpa dig snabbt och effektivt och presentera kompetent personal som är villig att börja arbeta omgående för dig. Dessutom kan du även hyra CFO under längre tider.

Det enda du behöver göra när du är i behov av en ny CFO, är att höra av dig till ett rekryteringsföretag. Sedan berättar du vad du är i behov av och förväntar dig av en CFO, samt vilka personliga egenskaper du söker så att personen även ska passa in i ditt företag. Därefter utför de arbetet med att enbart presentera lämpliga kandidater för ditt behov åt dig och du behöver inte själv gå igenom hundratals CV:n. Det slutgiltiga valet är alltid ditt.