Dags för fönster av PVC-komposit

PVC-fönster är en vanlig typ av kompositfönster som till en stor del består av PVC-plast. Plasten uppfanns under 1900-talets början och består av olika material som kan ge olika hårdhet och egenskaper. PVC brukar faktiskt användas i sjukhusutrustning och i leksaker men det är inom byggindustrin som PVC-plasten används mest. Den används som isolering i kablar, fönsterkarmar, staket och dörrar.

År 1954 började de första PVC-fönstren att tillverkas. Fönstren etablerades snabbt i de länderna där tillgången att bygga med trä var begränsad. I Sverige har man länge använt trä att bygga med, så till en början gick det trögt för PVC-fönstren att etableras. År 1981 startades den första tillverkningen av PVC-fönstren och de blev snart mycket vanliga i de svenska hemmen.
Vilken är då skillnaden mellan träfönster och PVC-fönster? Träfönster kräver regelbunden underhållning och håller länge om man sköter dem rätt, medan PVC-fönstren måste bytas ut när de inte håller längre. Många menar därför att PVC-fönstren har en kortare livstid än träfönster.

Vad är kompositer?

Kompositer är konstgjorda material som är sammansatta. Ofta har minst två av materialen helt olika egenskaper. När de sedan blir sammansatta får de tillsammans en helt ny egenskap.

Egenskaper

PVC-fönstren är farliga vid brand. Eftersom de är tillverkade i plast frigörs farliga och ohälsosamma gaser och gifter när plasten brinner. PVC-fönstren är mycket hållbara visare en undersökning från 2007. Efter ungefär femtio år såg fönstren likadana ut som när de först sattes in. De har alltså en mycket bra hållbarhet. Lufttätheten och regntätheten håller mycket länge. Även slagtåligheten håller även den under en mycket lång tid.

Miljö

Det går åt mer energi till att tillverka PVC-fönstren än till exempel vanliga träfönster, men den energin stannar kvar i konstruktionen. Många produkter som är tillverkade av plast har stora utsläpp, men utsläppen från tillverkningen av PVC-fönstren är låga. PVC-fönster har en låg miljöpåverkan så länge man återvinner dem på rätt sätt.