Skärande bearbetning i mekaniska verkstäder

Introduktion

Skärande bearbetning är en term som används ofta för att beskriva en processtyp av materialborttagning där ett skärande verktyg tar bort oönskade material från ett arbetsstycke för att producera en önskad form. Arbetsstycket skärs oftast från en större del av materiallager, vilket är tillgänglig i en mängd av olika former som exempelvis rund, rektangulär och platt plåt. Skärande bearbetning kan även genomföras på en redan existerande bit, som till exempel en gjutning eller smide.

Olika typer av former

Bitar som är bearbetade från ett tidigare format arbetsstycke är oftast i kubik- och cylindrisk form. Dock kan deras egna egenskaper vara mer komplexa. Skärande bearbetning kan också användas för att skapa en speciell egenskap som hål, rännor, platt yta och mer komplexa ytkonturer. Även om bearbetade bitar är främst gjorda av metall kan nästan alla typer av material bearbetas, inkluderat plast, komposit och trä. Av dessa anledningar är skärande bearbetning oftast ansedd att vara den mest vanliga och allsidiga av alla typer av bearbetningsprocesser.

Definition

Skärande bearbetning kan definieras som en typ av materialborttagningsprocess. Dock är metoden inte den mest lönsamma valen för en primär tillverkningsprocess. En del av ett material, som verkstaden har betalat för, skärs bort och lagras för att påbörja tillverkningsprocessen. Dessutom kan längre tidssekvens av skärande bearbetning behövas för låg produktionskostnad av stora kvantiteter, vilket är en bra kombination med den låga kostnaden för montering och drivning. Till följd av detta används skärande bearbetning främst för begränsade kvantiteter, exempelvis för fabrikation av prototyper samt specialbearbetning för övriga tillverkningsprocesser. Som ett tillägg används skärande bearbetning ibland för sekundärprocesser, där små material tas bort och tillverkningsprocessen är kort. På grund av den grova toleransen och ytfinheten som metoden erbjuder, används det ofta för att lägga till eller förfina presitionsegenskaperna.

Borrning

Inom borrning är det roterande verktyget matad vertikalt i det stationära arbetsstycket för att skapa ett hål. Därmed kan man påstå att borrning är en viss typ av skärande bearbetning.